Piston Montaj Talimatı

PİSTON

   Piston ve pimler detaylı bir test ve kontrolden geçirildikten sonra birleştirilip koruyucu yağlarla yağlandıktan sonra paketlenerek piyasaya arz edilir.Üretilen piston ve pimler başka herhangi bir ek işleme gerek kalınmaksızın montajlanabilir.montaj işlemi yapılırken gerekli olan uygun ekipman kullanılması önerilir.Özenle ve talimatlar dikkate alınmadan yapılacak montajlardan dolayı meydana gelebilecek muhtemel hata veya hatalar önemli ve de büyük maddi hasarlara neden olabilecek daha başka motor arızalarına neden olabilir.Kullanıcılara uyarıları dikkate almaları önerilir.  Montaj sırasında aynı kutudan çıkan piston ve pimler, aynı silindirlere takılmalıdır. Piston takma yönleri, üzerlerindeki işaretlere göre yapılmalıdır.
   Öncelikle montaj yapılacak piston, segman, pim ve gömleğin dikkatlice temizlenmesi gerekir. Silindir deliği yağlandıktan sonra segman sıkma kelepçesi kullanılarak dikkatli bir şekilde monte edilmelidir.Segman kelepçesi kullanılmadığı durumlarda sıklıkla segmanlarda kırılmalar ve çatlamalar görülebilmektedir.Piston, segman, pim ve gömleklerde ölçü bozulmalarına ve hasara neden olabilecek darbelerden kesinlikle kaçınılması gerekir.Her zaman yeni emniyet segmanı kullanılmalıdır. 

PİM

   Pistonlarla birlikte kullanılacak pimler de diğer ürünlerde olduğu gibi hem kullanılan malzeme uygunluğu hem de ölçü toleransları dikkate alınarak dünya standartlarında belirtilen özelliklerde imal edilmişlerdir. Her pistona göre farklılık gösterebilen ve tecrübelerle tespit edilmiş olan geçme toleranslarıyla, biyel koluna ve piston üzerindeki pim yuvalarına yataklanması çalışma performansına direkt etkilidir. Eskiden uygulanan sıkı geçme, üretim kalitesi ve hassasiyetlerindeki teknolojik yenilikler ile  yerini, yumuşak veya hafif geçme uygulamasına bırakmıştır. Hiçbir şekilde pimler yuvalarına zorlanarak takılıp sökülmemelidir. Eğer üst ölçü grubunda imal edilmişlerse, sıkı geçme olacağından pim yuvasının ısıtılması gerekebilir. Ayrıca biyele sıkı geçme montajlar, yardımcı ekipmanlar kullanarak dikkatlice yapılmalıdır. Pim emniyet segmanları da tip ve ölçülerine uygun olarak, ambalajlar içine konmuştur.


SEGMAN

   Segmanların, üretici firmalarının talimatlarına uygun olarak, kalıcı şekil bozuklukları oluşturacak şekilde zorlanarak ağızları açılmamalıdır. Bu hem silindire zarar verecek, hem de motor verimini düşürecektir. Segmanlar birbirlerine ve sayılarına göre uygun açılarla yerleştirilmelidir.